Gå til bedrift
  1. Hjem
  2. Om oss
  3. Strategi

Strategi

Styret i Vintervoll har til en hver tid en løpende strategiplan. Planen innebefatter en overordnet strategi med ytterligere detaljer knyttet til den aktuelle perioden. Per nå har vi en strategiplan som går frem til 2023, med årlige revideringer.

Hovedpunktene i strategien er som følger:

  • Vintervoll-gruppen skal være en god, trivelig og humørfylt arbeidsplass.
  • Organisasjonen skal være preget av kvalitet i alle ledd og det ferdige produkt skal være fri for feil og mangler.
  • Det skal legges til rette for at de ansatte har utviklingsmuligheter både faglig og menneskelig.
  • Bedriften skal være innovativ og være i fremste rekke med å videreutvikle eksisterende forretningsområder, samt utvikle nye innenfor våre kjerneområder.
  • For å kunne investere i utvikling av ansatte og bedriften slik vi ønsker, må vi ha en høy produktivitet og en inntjening som ligger over tilsvarende bedrifter.
  • Våre kunder skal merke at vi er innsatsvillige og har opplevelse av at vi yter ”det lille ekstra”.
  • Vi skal sette store krav til oss selv og Vintervoll-gruppen skal fremstå som best i bransjen, med hensyn til trivsel, utvikling, kompetanse, produktivitet, service og kvalitet.
Kontakt oss linkKontakt oss link