Gå til privat

Filosofi

Vår filosofi er å ha ressurser og nødvendig kjernekompetanse så nære kunden som mulig, mens spisskompetanse innenfor en rekke områder finnes ved hovedkontoret i Trondheim. På denne måten blir vi meget fleksible og påtar oss derfor både store og komplekse oppdrag i hele Midt-Norge.

Som medarbeider betyr vårt motto LØNNSOM TRIVSEL at det er artig, krevende, utfordrende og lønnsomt å være ansatt. Våre kunder og leverandører skal også føle at det er trivelig og lønnsomt å ha med oss å gjøre og vi ønsker kunder som stiller krav til oss.

For å oppsummere vår filosofi er Lønnsom Trivsel spisset i vårt slagord; - Best og Trivligst. Vi har som ambisjon å være best i alle ledd samt at det både skal være trivelig å ha med Nyvold Installasjon å gjøre, og det skal være trivelig å jobbe hos oss.

Organisasjonen bærer preg av utvikling, stor endringsvilje, fleksibilitet og vi yter hele tiden ”det lille ekstra”.

Kontakt oss linkKontakt oss link