Gå til bedrift

Nødlys

Nødlysanlegg kan enten leveres som desentraliserte anlegg der det er batteri i hver enkelt nødlysarmatur, eller sentralisert anlegg der batteri er plassert på ett sted i bygget. Et desentralisert anlegg er enklere å installere, men krever mer vedlikehold i og med at det er batteri i hver armatur. Et sentralisert anlegg vil være noe dyrere å installere, men har lavere vedlikeholdskostnad.

Et nødlysanlegg består av markeringslys som skal vise vei til nødutgangene, og ledelys som skal hjelpe til med belysning i mørke rømmingsveier.

Nyvold Installasjon leverer alt fra prosjektering til ferdige nødlysanlegg. Vi gjennomfører årlig kontroll på alle system og innehar høy teknisk kompetanse.

Nødlys

Kontakt oss linkKontakt oss link