Gå til privat

Elbillading

elbil

Elbillading i borettslag

Der elbilen ikke kan lades direkte fra boligens elanlegg må styret i «beboerlaget» legge til rette for lading av elbiler. Ofte er det slik at kun et begrenset antall elbiler kan lades samtidig. Begrensningen ligger ofte i den tilgjengelige strømmengden bygningene i «beboerlaget» er tilført. For å fordele tilgjengelig «ledig strøm» til lading på en rettferdig måte, finnes det i dag elektroniske løsninger på dette. Etter hvert som andelen av elbiler øker, vil «beboerlaget» måtte finne løsninger for en rettferdig fordeling av tilgjengelig strøm. Det kan også bli aktuelt å undersøke muligheten for å tilføre parkeringsanlegget mer strøm fra nettselskapet i området (Tensio TS og TN). Det vil også være behov for systemer som måler strømforbruket pr bil/ladestasjon slik at strømkostnadene blir rettferdig belastet. Her kan Nyvold Installasjon bistå med utredning og forslag til løsning og tiltak.

Kontakt oss

Elbillading hjemme i garasjen

Kontakt oss linkKontakt oss link