Nyvold installasjon logo

Prosjektering

Vi har lang erfaring i å prosjektere alle typer elektrotekniske anlegg ut fra funksjonsbeskrivelse og spesifikasjon.

 

Vi prosjekterer også forslag til løsninger/funksjonsbeskrivelser for byggherre. Løsningen skal tilfredsstille byggherrens krav til funksjon og den skal integreres i bygget og avpasses mot andre installasjoner på en god måte.
Produkter som velges beskrives og dokumenteres ut fra at de tilfredsstiller krav i henhold til Forskrift for elektrisk utstyr og den prosjekterte løsningen er utformet slik at den tilfredsstiller alle krav i gjeldende lover og forskrifter.
Den prosjekterte løsningen dokumenteres ved hjelp av produkt- og funksjonsbeskrivelse, installasjonstegninger og nødvendige koblingsskjema. Dimensjoneringen av anlegget kontrolleres ved kortslutningsberegninger. Ved utførelse samles dokumentasjon for utstyr og anlegg for å gi grunnlag til FDV dokumentasjon.

 

Ved behov har morselskapet til Nyvold Installasjon, Vintervoll AS i Trondheim, mulighet til å bistå gjennom sin prosjekteringsavdeling. I tillegg til tradisjonell prosjektering har vi i Vintervoll-gruppen også bygd opp en formidabel kompetanse på BIM. BIM står for BygningsInformasjonsModellering (Building Information Modeling) og består av tredimensjonal prosjektering. BIM hjelper til med å koordinere, gi oversikt, sikre samhandling og fleksibilitet på tvers av fagområdene og å forenkle arbeidsprosessene mellom aktørene.