Gå til privat
  1. Hjem
  2. 2023 | Skifer Signatur

[Arkitekt & illustratør: KB Arkitekter]

Prosjektnavn: Skifer Signatur

Prosjektsted: Oppdal

Type Prosjekt: Leiligheter

Tidsrom: 2022 - 2023

Byggherre: Oppdal Hotellinvest AS

Oppdragsgiver: Consto Midt-Norge AS

Kontaktperson: Henrik Blekken

Prosjektleder: Ruben Morken

Bas: Harry Peder Sæther

RIE: Nyvold Installasjon AS