Gå til privat
  1. Hjem
  2. 2023 | Marion Eiendom AS – Leilighetsbygg

Prosjektnavn: Berkåk Park

Prosjektsted: Berkåk

Type Prosjekt: Leiligheter

Tidsrom: 2022 – 2023

Byggherre: Berkåk Park AS

Oppdragsgiver: Berkåk Park AS

Kontaktperson: Gunnar Halgunset

Prosjektleder: Jørgen Hoel Vekve

Bas: Håvard Øyamo

RIE: Nyvold Installasjon AS

Prosjektnavn: Marion Eiendom AS

Prosjektsted: Oppdal

Type Prosjekt: Leiligheter

Tidsrom: 2001 – DD

Byggherre: Marion Eiendom

Oppdragsgiver: Marion Eiendom  

Kontaktperson: Stein Terje Tretli

Prosjektleder: Gaute Kalseth-Iversen 

Bas: Roar Vognild

RIE: Nyvold Installasjon AS