Gå til privat
  1. Hjem
  2. 2015 | Ny E6 Oppdal – Veilys

Prosjektnavn: Ny E6 Oppdal - Veilys

Prosjektsted: Oppdal

Type prosjekt: Infrastruktur

Tidsrom: 2015

Byggherre: Statens Vegvesen

Oppdragsgiver: BL Entreprenør

Kontaktperson: Stein Storsve

Prosjektleder: Gaute Kalseth-Iversen

Bas: Roar Svartøien

RIE: Rambøll