Gå til privat
  1. Hjem
  2. 2010 | Skifer Hotel

[foto: Sven-Erik Knoff | FotoKnoff]

Prosjektnavn: Skifer Hotel 

Prosjektsted: Oppdal

Type prosjekt: Hotell

Tidsrom: 2010

Byggherre: Oppdal Hotelinvest

Oppdragsgiver: Hent AS

Prosjektleder: Andre Johansen

Bas: Harry Sæther

RIE: Vintervoll