Nyvold installasjon logo

NØVGS

Prosjektsted: Tynset

Størrelse: 20,2 millioner

Type prosjekt: Nybygg

Tidsrom: Pågående

Byggherre: Hedmark fylkeskommune

Oppdragsgiver: Hent

Kontaktperson Hent: Kjetil Sandvoll

Kontaktperson byggherre: Per Kristian Ljødal

Prosjektleder: Lars Esten Heggvik

Anleggsleder:

Bas: Harry Sæther/Stig Ole Henningsmo

Miljøreferanse:

RIE: Vintervoll