Nyvold installasjon logo

Fremtidens aktivhus

 

 

Framtidens aktivhus er et forsøksprosjekt på Stjørdal der Vintervoll stod for de elektrotekniske installasjonene. Hensikten var å bygge et miljøvennlige forsøks- og visningshus med utgangspunkt i aktivhusprinsippene. Dette i takt med teknologiutviklingen fram mot 2020. Huset er bygget med fokus på lavt energiforbruk, dagslys, frisk luft og arkitektur. Gjennom bruk av aktive løsninger viser prosjektet at utfordringene knyttet til passivhuset er til for å løses. Til tross for bruk av mer vindusflater og samtidig mer frisk luft til ventilasjon, når huset et like lavt energiforbruk som et passivhus.

 

Aktivhuset er miljøvennlig samtidig som det åpner for godt inneklima og spennende arkitektoniske muligheter.

 

 

 

Klikk her for å lese mer om prosjektet: Framtidens aktivhus