Nyvold installasjon logo

Elektriker

Vintervoll-gruppen, inklusive Eltron og Nyvold Installasjon har over 120 elektrikere og 50 lærlinger fordelt over store deler av Midt-Norge og Nord-Østderdal, med bred kompetanse som dekker alle tjenester som du har behov for i en privat installasjon. Våre elektrikere utfører alt fra å montering av stikkontakter og skifte sikringsskap, til å installere avanserte styringssystemer for styring av lys og varme.

 

For bedriftskunder utfører våre lærlinger, elektrikere, teknikere og ingeniører alt fra små servicejobber til store komplekse anlegg. Nyvold Installasjon utfører alt fra anbudsregning og prosjektering til prosjektledelse og de fleste tekniske installasjoner.

 

Som en sikkerhet for at jobben Nyvold Installasjon utfører er forskriftsmessig, er Nyvold Installasjon en Registrert Elinstallatør hos NELFO. NELFO-merket garanterer elektrikere og fagfolk med kunnskap og kompetanse som gir deg som kunde trygghet og sikkerhet i det utførte arbeid. Både om dagens regler og forskrifter, men også fremtidens krav og muligheter. Når kunden påpeker forskriftsmessige feil i el - installasjoner, skal disse feilene normalt rettes opp av en elektriker fra utførende virksomhet så raskt som mulig. Dersom dette ikke skjer kan kunden sende en klage inn til NELFOs garantiordning. NELFO vil prioritere dette som hastesaker slik at kunden ikke blir skadelidende.

 

Ta kontakt dersom du trenger elektriker.