Nyvold installasjon logo

Behandling av personopplysninger i Vintervollgruppens firma:

Vintervoll AS, Nyvold Installasjon AS og Eltron AS.

Når du er i kontakt med våre firma gjennom bruk av nettsiden eller direkte kontakt med firmaet via personlig oppmøte, telefon eller via e-post for kommunikasjon i forbindelse med oppdrag, er vi avhengig av en del opplysninger om deg for å kunne utføre oppdraget.

 

Behandlingsansvarlig for personopplysningene er daglig leder i hvert firma, men alle spørsmål du måtte ha om vår behandling av personopplysninger kan rettes til:

 

Vintervoll AS, PB 4132 Valentinlyst, 7450 Trondheim

Org.nr. 929 314 832

E-post: post@vintervoll.no

Telefon: 73 89 40 00

 

Vi registrerer kun opplysninger som er nødvendige for å utføre oppdrag:

Privatpersoner:

Navn

Adresse for fakturering

Adresse for utførelse av arbeidsoppdrag

Telefon

E-post

 

Bedrifter:

Navn

Evt. kontaktperson

Adresse for fakturering

Adresse for utførelse av arbeidsoppdrag

Telefon

E-post

Organisasjonsnr.

 

Ved rekruttering av personell behandler vi søknadspapirer som sendes inn til oss og disse behandles på grunnlag av avtale med den som søker. Ved ansettelse lagres og registreres innsendte dokumenter i bedriftens Personalsystem kun med formål å administrere ansettelsesforholdet og er underlagt svært begrenset tilgang.

 

Dersom søknaden ikke resulterer i en ansettelse, makuleres søknadspapirene dersom ikke søkeren selv ber om at vi beholder dokumentene for å kunne vurderes for fremtidige stillinger.

 

Personopplysninger utleveres ikke til andre uten at det ligger et lovlig grunnlag eller pålegg for slik utlevering.

 

Personopplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle krav knyttet til det formålet opplysningene ble hentet inn for.